برای زندگی...

برای داشتنت

 


❤ براے زندگے نہ سقف مے خواهم نہ زمین...

❤نقشه ے جغرافیایے دستانت

❤برایم ڪافیست...

/ 2 نظر / 23 بازدید
علیرضا

جمله سنگسنات منو کشته

محسن

یادمان باشد که حق الناس همیشه پول نیست! گاهی دل است... دلی که باید بدست می آوردیم ونیاوردیم! دلی که باید می دادیم و ندادیم! دلی که شکستیم و رهاکردیم! دلهای غمگینی که بی تفاوت از کنارشان گذشتیم! خدا از هرچه بگذرد ازحق الناس نمی گذرد!!! حواسمان باشد ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ! ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ! ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﺮﻓﺖ! با ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ! با ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺖ! با ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ! با ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ! ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ! ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود جدایی انداخت! با زبان میشود آتش زد! با زبان میشود آتش راخاموش کرد! حواسمان به دلهایمان باشد آلوده اش نکنیم