وفاداری...

عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015 سری دوم

 

 وفــــــــاداری …

یک کار خود آگاهانه نیست !!

اگر کسی را واقعا دوست داشته باشی …

خود به خود به او وفــــــــــادار می مانی …

/ 1 نظر / 27 بازدید
محسن

چارلی چاپلین میگوید: پس از سالها فقر به ثروت و شهرت رسیدم و در کهنسالی آموختم با پول میشود خانه خرید ولی آشیانه نه!/ رختخواب خرید ولی خواب نه! / ساعت خرید ولی زمان نه! / مقام خرید ولی احترام نه! / کتاب خرید ولی دانش نه! / آدم میشه خرید ولی دل نه! / اما افسوس دیر فهمیدم!!!