اگر بمیرم بهتر است

 

فکر می کردم در آغوشش بگیرم بهتر است

 

بعدها دیدم در آغوشش بمیرم بهتر است

 

گرم آغوشش شدم، دست و دلش لرزید و گفت

 

شاید از دستت دلم را پس بگیرم بهتر است

 

از قفس، هرکس رهایت می کند، عاشق تر است

 

این که من با آن که آزادم، اسیرم، بهتر است

 

عشق من، این روزها آزادگان زندانی اند

 

زندگی، بی عشق ، زندان است، گیرم بهتر است

 

عشق من، ای کاش بودی، عشق من ای کاش بودی

 

زندگی، این طور اگر باشد، بمیرم بهتر است

/ 2 نظر / 28 بازدید
m

ادما قدر اونی رو که دارند نمی دونند...

m

[تایید][تایید]