بگذار زمانه

 

ﺑُﮕﺬﺍﺭ ﺯﻣﺎﻧــﻪ ﺍﺯ ﺣِﺴﺎﺩﺕ ﺑـﺘﺮﮐـﺪ

ﺍﻧﮕــﺸﺘﺎﻥ ِ ﻣـﻦ

ﭼــﻪ ﺑــﻪ ﺍﻧـﮕﺸـﺘﺎﻥ ِ " ﺗــﻮ " ﻣـﯽ ﺁﯾﻨﺪ . .

M

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
علیرضا

خیلی دوست دارم بدونم اون m اخرش یعنی چی؟؟!!

m

[لبخند][لبخند]