تمام گوشه های جهان را بگردم

تپش قلبم

 

تمام ‏گوشه‬ های
جهان
را ‫‏بگردم‬
‫‏جیگر‬ گوشه ام
‫‏تویی‬........

/ 2 نظر / 68 بازدید
محسن

. سيمين بهبهانى . زندگی را ورق بزن... هر فصلش را خوب بخوان... با بهار برقص... با تابستان بچرخ... در پاییزش عاشقانه قدم بزن... با زمستانش بنشین و چایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش... زندگی را باید زندگی کرد، آنطور که دلت می گوید. مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری! تو شاهکار خالقی ، تحقیر را باور نکن بر روی بوم زندگی هر چیز می خواهی بکش زیبا و زشتش پای توست تقدیر را باور نکن تصویر اگر زیبا نبود ، نقاش خوبی نیستی از نو دوباره رسم کن ، تصویر را باور نکن خالق تو را شاد آفرید ، آزاد آزاد آفرید پرواز کن تا آرزو ، زنجیر را باور نکن

مریم

ب وبلاگ منم سر بزنید خوشحال میشم[قلب]