چه کسی میداند...؟

چه کسی میداند...
که تو در پیله تنهایی خود...
تنهایی؟!!
چه کسی میداند
که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟!!
پیله ات را بگشا...
تو به اندازه پروانه شدن زیبایی...!!
 
/ 0 نظر / 23 بازدید