برای تصاحبت نمیجنگم

 

بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم !

احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی!

بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !

بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :

عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت!

ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی،

بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم . . .

/ 3 نظر / 29 بازدید
ديانا

سلام با امروزم بهت سر زدم و تو نيومدي اين وبلاگم رو توي لاين بلاگ ساختم لطفا نظرت رو برام کامنت کن لاين بلاگ سيستم خوبيه پيشنهاد مي کنم تو هم توش يه وبلاگ بسازي همه بچه هاي گروه وبلاگ نويسا توش وبلاگ دارن نظر يادت نره

علیرضا

با اجازت کپی کردم

محسن

تازگی ها در برابر بی مهری آدم ها هیچ نمی گویم سکوت و سکوت و سکوت ... انگار که لال شده باشم ؛ شاید هم کور و کر دیگر نه انرژی توضیح دادن دارم و نه حتی حوصله اش را ... می دانی ؟ دیر دریافتم که مسئول طرز فکر آدم ها نیستم ... بگذار هرکه هرچه خواست بگوید ! چه اهمیتی دارد ؟ من در لاک خود راحت ترم ... آن جا می شود آرام و بی دغدغه زندگی کرد ماهی ها نه گریه می کنند ... نه قهر و نه اعتراض ! تنها که می شوند ... قید دریا را می زنند و تمام مسیر رودخانه را تا اولین قرار عاشقیشان ... برعکس شنا می کنند ....